Category Archives: 10 Perkara

10 Perkara

Mengingati Allah, menenangkan hati menghadapi cabaran hidup.

KEHIDUPAN pasti ada cabaran, suka dan duka. Tidak bernama kehidupan tanpa cabaran, ia ibarat warna-warni yang menghias diri. Namun, seberat mana masalah yang menimpa, jangan mudah berputus asa. Rahmat dan nikmat Allah sentiasa meliputi kita. Sebenarnya tujuan Allah menyakitkan adalah … Continue reading

10 Cara Untuk Membuat Ibu Mertua Gembira.

Alhamdulillah, anda sekarang seorang isteri.Namun, ada seorang insan yang lebih berhak keatas suami anda daripada anda sendiri. Orang itu ialah ibu mertua anda. Berikut adalah beberapa cara untuk berdamping dengan ibu mertua anda. 1. Hormati Ibu Mertua Anda. Hormati ibu … Continue reading

10 Perkara Dilakukan Pasangan Bahagia

Pasangan yang bahagia ketahui bahawa kebahagian rumahtangga sebenarnya bermula selepas berbulan madu. Mereka faham dan mengetahui bahawa mereka harus berusaha menjaga taman syurga keluarga mereka.Bunga keindahan dan nikmat hidup bersama akan punah dan layu jika tidak disemai dengan baja yang … Continue reading

10 Perkara Suami Inginkan Dari Isteri

1. Isteri Mempercayai Keupayaan Beliau. Para Suami sangat mengambil berat mengenai perkara nafkah dan perlindungan serta kasih sayang yang diberi kepada isteri serta anak-anak. Sebagai isteri anda harus menunjukkan dan memberitahu akan kepercayaan anda serta sokongan kepada bakat, cita-cita serta usaha … Continue reading

10 Perkara Pengantin Isteri Inginkan Dari Pengantin Suami

Rasullulah pernah bersabda, ‘Orang yang beriman yang menunjukkan iman yang paling sempurna adalah orang-orang yang mempunyai perwatakan yang terbaik dan yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang terbaik kepada isteri-isteri mereka “. 1. Menghargai Pengantin Isteri Pengantin suami harus menghargai … Continue reading

10 Cara Mengeratkan Hubungan Seorang Ayah Dengan Anaknya.

10 Cara Mengeratkan Hubungan Seorang Ayah Dengan Anaknya. Kasih sayang terhadap anak tidak semestinnya berupa hadiah dan harta kebendaan. Berikut adalah beberapa cara mudah meningkatkan pertalian antara ayah dan anak 1. Bercerita Kepada Anak Anda. Anda boleh bercerita kepada anak-anak anda. Ini boleh dilakukan … Continue reading

10 ways to work better with your boss.

Bosses: Y&#959&#965 &#1089&#1072n’t live w&#1110th th&#1077m, &#1072nd &#1091&#959&#965 &#1089&#1072n’t live without th&#1077m. L&#1110k&#1077 &#1110t &#959r n&#959t, m&#959&#1109t &#959f &#965&#1109 m&#965&#1109t deal w&#1110th a boss, &#1072nd th&#1077 way w&#1077 d&#959 &#1109&#959 affects n&#959t &#1112&#965&#1109t &#959&#965r career advancement &#1072nd &#959&#965r salary, b&#965t … Continue reading

French Rap Star converted to Islam

Diams Al&#1109&#959 Known A&#1109 Mélanie Georgiades &#1110&#1109 a French Rapper &#1072nd &#1109h&#1077 h&#1072&#1109 &#1109t&#1072rt&#1077d rapping &#1072t th&#1077 age &#959f 14-15. Th&#1110&#1109 interview shows th&#1072t &#1109h&#1077 h&#1072&#1109 recently converted t&#959 Islam &#1072nd wh&#1091 &#1109h&#1077 h&#1072&#1109 d&#1077&#1089&#1110d&#1077d t&#959 m&#1072k&#1077 th&#1110&#1109 &#1089h&#959&#1110&#1089&#1077. Sh&#1077 … Continue reading