Syarat Dan Kondisi

Syarat Dan Kondisi

 Syarat & Kondisi

 • Para peniaga dan pengguna/pengantin mesti membaca syarat-syarat dan kondisi urusanpengantin.com

 • Para pengguna yang menggunakan khidmat urusanpengantin.com dianggap akur dengan kondisi dan syarat yang tertera di bawah ini.

 • Untuk menggunakan perkhidmatan urusanpengantin.com, para pengguna dan peniaga perkhidmatan mestilah bermastautin di Singapura dan Malaysia dan majlis yang akan diadakan juga harus diadakan di Singapura atau Malaysia.

 • Penggunaan lelaman urusanpengantin.com adalah diatas tanggungan pengguna sendiri.

 • Lelaman urusanpengantin.com atau para perkerja urusanpengantin.com tidak menjamin bahawa perkhidmatan urusanpengantin.com tidak akan terganggu atau bebas dari sebarang kesilapan.

 • urusanpengantin.com memberi informasi mengenai barangan dan perkhidmatan bagi majlis perkahwinan yang diterima dari para peniaga.

 • urusanpengantin.com tidak menjamin mutu perkhidmatan dan barangan atau kewibawaan atau ketulusan informasi yang diberi oleh para peniaga yang tertera di lelaman urusanpengantin.com.

 • Para pengguna/pengantin mestilah mendapatkan sendiri pengesahan dari para peniaga mengenai informasi perniagaan mereka seperti harga dan kesediaan mereka untuk memberi perkhidmatan yang diminta.

 • Kandungan informasi tentang para peniaga di lelaman ini tidak bererti sokongan atau pengesahan dari lelaman urusanpengantin.com atau pekerja urusanpengantin.com

 • Lelaman urusanpengantin.com tidak bertanggungjawab ke atas mutu perkhidmatan atau informasi yang diberi oleh para peniaga.

 • Lelaman urusanpengantin.com tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa-apa masalah atau perselisihan dalam perundingan dan kesepakatan diantara bakal pengantin dan para peniaga.

 • Timbal balas bakal pengantin yang akan diambil setelah majlis walimah hanyalah untuk meningkatkan mutu khidmat lelaman urusanpengantin.com sahaja.

 • Lelaman urusanpengantin.com tidak bertanggungjawab bagi kerosakan, kerugian termasuk yang tidak terhad kepada segala macam kerugian yang berlaku sama ada terus menerus atau tidak, di atas penggunaan perkhidmatan lelaman ini dan perkhidmatan yang di jalankan oleh urusanpengantin.com

 • Tidak ada perkara di dalam syarat dan kondisi ini yang dapat menjadikan partnership, joint venture, franchise, agensi, representasi perjualan atau perhubungan pekerjaan antara mana-mana pihak.

 • Tiada sebarang pihak yang mempunyai hak atau kuasa untuk membuat representasi atau undangan untuk berniaga bagi pihak kami.

   

 Privasi Polisi

 1. urusanpengantin.com menghormati privasi pengguna yang melawati lelaman ini.

 2. urusanpengantin.com meminta informasi mengenai anda seperti nama, tarikh majlis anda, alamat e-mail dan nombor talifon atau talifon bimbit anda yang diperlukan bagi kegunaan menguruskan permintaan anda.

 3. Informasi anda yang tersebut diatas yang diberi tidak akan dijual atau disebarkan.

 4. Informasi anda yang tersebut diatas yang diberi akan urusanpengantin.com gunakan hanya untuk menghubungi anda, menerima timbal balas anda secara ringkas dan untuk para peniaga (yang anda pilih) menghubungi anda.

 Pengubahan Kepada Syarat & Kondisi

 1. urusanpengantin.com berhak untuk mengubah tiap syarat dan kondisi yang ada di lelaman ini pada bila-bila masa menurut keperluan kami.

 2. urusanpengantin.com akan membuat pengemuman mengenai pertukaran tersebut di lelaman ini.

 3. Jika pertukaran yang dilakukan tidak anda persetujui, anda boleh mengundurkan diri.

 4. Jika anda terus mengambil bahagian dalam aktiviti lelaman urusanpengantin.com setelah notis pertukaran syarat dan kondisi diberi, maka anda dikira akur dengan perubahan yang dialakukan.

Comments

comments

Comments are closed.